Stigma

Stigma wordt vaak de tweede aandoening genoemd. Het wordt steeds duidelijker dat stigmatisering een grote rol speelt in ziekte en uitsluiting. Door thema's bespreekbaar te maken en bewustzijn te vergroten, ruimte te maken voor het individu en mensen met elkaar te verbinden, kan stigma tegengegaan worden. Wanneer je zelf stigma hebt ondervonden, zit dit gebrand in je systeem. Wanneer je je hier bewust van bent geworden, zal dit helpen om stigma makkelijk te herkennen. Dit kan in de interactie met mensen, maar stigma zit ook verborgen in onze systemen, wet- en regelgeving en beleidsvorming.

Onze ervaringsdeskundigen zijn zich door scholing bewust geworden van hun eigen opgelopen stigma, maar zijn ook geschoold in het herkennen van stigma en het bespreekbaar maken hiervan. Ze maken hierbij gebruik van erkende programma's en methodieken. Door erkenning op gedeelde thema's en herkenning in het proces van stigmatisering, ontstaat een veilig klimaat om dit vaak verborgen thema te kunnen signaleren en bespreken.

Zet ervaringskennis in voor jouw vraagstuk
Meer weten?

Michael Kaptein

Michael is mede-oprichter van InBegrepen en heeft een eigen bedrijf, waarmee hij als ervaringsdeskundige in o.a. de verslavingszorg werkt.