Sociaal domein

Er ligt een grote opdracht bij gemeenten om zorg te dragen voor het welzijn van de burger. De grens tussen ziek en gezond vervaagt steeds meer en problematiek lijkt steeds complexer te worden. Dit vraagt om een fundamenteel andere aanpak van onze gezondheidszorg en sociale ondersteuning. Een meer vraaggestuurde benadering, gestuurd door de burgers, lijkt hierin passend. Om richting te kunnen kiezen en houden is het van groot belang om mensen te betrekken die het gehele proces van herstel kennen en overstijgen en te leren van de werkzame elementen.

Onze ervaringsdeskundigen hebben zelf een herstelproces doorlopen en hebben geleerd dit professioneel in te zetten ter ondersteuning van het proces van de ander op micro-, meso- en macroniveau. Ze zijn zich als geen ander bewust van de complexiteit en fragmentatie van gezondheid en welke rol welke partijen op welk moment kunnen spelen. Zij kunnen vanuit deze kennis en kunde de gemeente vanuit verschillende rollen ondersteunen in het meer vraaggestuurd en inclusief werken aan het welzijn van de burgers.

Zet ervaringskennis in voor jouw vraagstuk
Meer weten?

Marcel Niezen

Marcel is mede-oprichter van InBegrepen en zelf ervaringsdeskundige. Hij streeft altijd naar het verbinden van theorie en praktijk.