Onbegrepen gedrag

De zorg en zorgen rond mensen met onbegrepen gedrag lijkt de laatste jaren steeds meer toe te nemen. Er zijn veel mooie initiatieven die aansluiting zoeken bij de leef- en belevingswereld van deze mensen. 

Onze ervaringsdeskundigen hebben zelf relevante ervaring op dit gebied. Ze hebben collectieve ervaringskennis opgebouwd en beschikken over jarenlange ervaring met het werken binnen de zorg voor mensen met onbegrepen gedrag. Zij kunnen vanuit de rol van bruggenbouwer ruimte maken voor de verschillende perspectieven die er vaak leven. Daarnaast hebben zij op beleidsniveau oog voor het cliëntenperspectief en relevante thema's die vanuit de leefwereld van cliënten belangrijk blijken.

Zet ervaringskennis in voor jouw vraagstuk
Meer weten?

Heleen Wadman

Heleen is mede-oprichter van InBegrepen, zelf ervaringsdeskundige en omschrijft zichzelf als dialogisch activistische duizendpoot.