NAH

Niet-aangeboren hersenletsel heeft verregaande gevolgen voor het welzijn. Het heeft invloed op alle gebieden van je leven: gezondheid, werk, daginvulling, zingeving, relaties en wonen. Wat er nodig is om ondanks deze beperking weer onderdeel uit te maken van de maatschappij, weten deze mensen zelf als geen ander. Daardoor is het logisch om de ervaringen en kennis van deze mensen te includeren in beleid, trainingen, onderwijs en onderzoek.

Onze ervaringsdeskundigen hebben relevante ervaringen met NAH en zijn daarnaast geschoold om de kennis hiervan professioneel in te zetten. Daarnaast biedt InBegrepen methodische werkwijzen om de ervaringen van mensen met NAH als bron van kennis in te zetten voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld beleid en onderzoek.

Zet ervaringskennis in voor jouw vraagstuk
Meer weten?

Michael Kaptein

Michael is mede-oprichter van InBegrepen en heeft een eigen bedrijf, waarmee hij als ervaringsdeskundige in o.a. de verslavingszorg werkt.