Methodische zelfhulp

Herstelacademies en herstelwerkplaatsen ontwikkelen zich momenteel snel, vooral binnen het sociaal domein. Een belangrijke pijler van deze plaatsen is methodische zelfhulp. Methodische zelfhulp draait niet alleen om de methode zelf, maar ook om een gepaste manier van begeleiden, waarin je ruimte maakt voor het proces van de ander zonder deze te duiden of in te vullen, ondanks dat er op veel vlakken herkenning is. 

Onze ervaringsdeskundigen zijn geschoold in het begeleiden van methodische zelfhulp door zich bewust te zijn van gedeelde thema's en de individuele invulling daarvan. Daarnaast hebben zij jarenlange ervaring met het trainen van begeleiders, opzetten en ontwikkelen van methodische zelfhulpprogramma's en herstelondersteunende initiatieven.

Zet ervaringskennis in voor jouw vraagstuk
Meer weten?

Marcel Niezen

Marcel is mede-oprichter van InBegrepen en zelf ervaringsdeskundige. Hij streeft altijd naar het verbinden van theorie en praktijk.