Jeugdzorg

De jeugdzorg is momenteel volop in het nieuws. De verschuiving naar de Wmo, maar ook de inhoud van de zorg krijgen veel aandacht. Jeugdigen hebben vaak een redelijk goed idee wat wél en niet goed voor ze is, maar daarnaast is er natuurlijk ook behoefte aan volwassenen die de verantwoordelijkheid dragen. Een kwetsbaar evenwicht wanneer deze balans binnen het eigen gezin verstoord is.

Onze ervaringsdeskundigen hebben zelf relevante ervaring met jeugdzorg, hebben collectieve ervaringskennis opgebouwd en beschikken over jarenlange ervaring met het werken met jeugdigen binnen de zorg. Zij kunnen vanuit de rol van bruggenbouwer ruimte maken voor de verschillende perspectieven die er vaak leven. Daarnaast kunnen zij op beleidsniveau oog houden voor het perspectief van de cliënten en relevante thema's die vanuit de leefwereld van cliënten belangrijk blijken.

Zet ervaringskennis in voor jouw vraagstuk
Meer weten?

Heleen Wadman

Heleen is mede-oprichter van InBegrepen, zelf ervaringsdeskundige en omschrijft zichzelf als dialogisch activistische duizendpoot.