Inzet ervaringskennis professionals

Meer dan een kwart van alle mensen krijgt of heeft te maken met psychische uitdagingen die het functioneren belemmeren. Reguliere hulpverleners dus ook. Daarnaast heeft iedereen ervaring met ontwrichting door bijvoorbeeld ziekte, rouw of andere tegenslagen die het leven bieden en het herstel daarvan. Door de ervaringen hiermee ten behoeve van het proces van de ander te delen en kennis te ontwikkelen,kunnen hulpverleners bijdragen aan een meer herstelondersteunende zorg. Uiteindelijk zijn we allemaal maar mensen.

Onze ervaringsdeskundigen hebben jarenlange ervaring met het trainen en ondersteunen van zorgprofessionals en leidinggevenden, om ervaringskennis te ontwikkelen uit ervaringen met herstel en ontwrichting,  en deze vervolgens professioneel in te zetten ten dienste van het proces van de cliënt. Daarnaast kan inzicht in eigen processen het herstelondersteunende klimaat van de gehele organisatie ondersteunen.

Zet ervaringskennis in voor jouw vraagstuk
Meer weten?

Marcel Niezen

Marcel is mede-oprichter van InBegrepen en zelf ervaringsdeskundige. Hij streeft altijd naar het verbinden van theorie en praktijk.