GGZ

Ervaringsdeskundigen zijn inmiddels niet meer weg te denken binnen de GGZ. Binnen de behandelteams is de positie en functie van ervaringsdeskundigen vaak al redelijk ontwikkeld. Binnen functies gericht op beleid, onderwijs en organisatieontwikkeling is het vaak nog zoeken, terwijl daar een grote taak ligt om écht herstelondersteunend te werken.

Onze ervaringsdeskundigen hebben relevante ervaring met het herstel na een psychische ontwrichting, maar ook met de positie van de hulpverlening hierin. Daarnaast hebben ze jarenlange ervaring met de ontwikkeling en training van herstelondersteuning, innovaties in de zorg en het organiseren van cliëntparticipatie.

Zet ervaringskennis in voor jouw vraagstuk
Meer weten?

Heleen Wadman

Heleen is mede-oprichter van InBegrepen, zelf ervaringsdeskundige en omschrijft zichzelf als dialogisch activistische duizendpoot.