Forensische zorg

Leven met een psychische kwetsbaarheid is al een worsteling, laat staan wanneer je gedrag over maatschappelijke normen gaat. Deze worsteling tussen het maatschappelijke en individuele belang is een belangrijk thema, zowel voor de verzorgers als voor de cliënten. Hoe het perspectief van de cliënten binnen beleid, onderzoek, de zorg en team- en organisatieontwikkeling vormgegeven kan worden, weten onze ervaringsdeskundige als geen ander.

Onze ervaringsdeskundigen beschikken over eigen, relevante ervaring met forensische zorg en overstijgende, collectieve kennis op dit gebied. Tevens hebben we jarenlange ervaring met het werken binnen het forensische kader en het leiden en initiëren van projecten die vraaggestuurd en herstelondersteunend werken ondersteunen.

Zet ervaringskennis in voor jouw vraagstuk
Meer weten?

Heleen Wadman

Heleen is mede-oprichter van InBegrepen, zelf ervaringsdeskundige en omschrijft zichzelf als dialogisch activistische duizendpoot.