Empowerment

Het proces van empowerment gaat over het hervinden en geloof in eigen kracht. Dit proces is belangrijk voor mensen die zichzelf weer hervinden na een ontwrichtende ervaring, maar ook minstens zo belangrijk voor de zorgprofessionals en leidinggevenden die de uitdagende taak hebben deze mensen te ondersteunen. Empowerment is daarom niet weg te denken uit de zorg en verdient daarom aandacht en bewustzijn.

Onze ervaringsdeskundigen hebben zelf relevante ervaring met empowerment door het doorleven van een herstelproces. Ook hebben ze collectieve ervaringskennis opgebouwd en beschikken ze over jarenlange ervaring met het trainen in en ondersteunen van het proces van empowerment. Zij kunnen vanuit hun kennis en kunde ruimte maken voor dit proces op zowel micro-, meso- als macroniveau, door het geven van trainingen, lezingen, ondersteuning, coaching en door ruimte te maken voor empowerment binnen beleid en onderzoek.

Zet ervaringskennis in voor jouw vraagstuk
Meer weten?

Marcel Niezen

Marcel is mede-oprichter van InBegrepen en zelf ervaringsdeskundige. Hij streeft altijd naar het verbinden van theorie en praktijk.