Cliëntparticipatie

Om het perspectief van de cliënt/burger écht in je beleid en onderzoek te integreren, is het belangrijk dat cliënten en naasten vanaf de eerste fase betrokken worden en inspraak krijgen in de gehele ontwikkeling. Daarnaast is het van belang op welke manier en op basis van welke ervaring en kennis deze mensen gepositioneerd worden. 

Onze ervaringsdeskundigen kunnen vanuit hun eigen en collectieve ervaringskennis ruimte maken voor de ervaringen van anderen. Door herkenning en erkenning op gedeelde thema's en met oog voor de individuele processen ontstaat een uitnodigend klimaat om ervaringen te delen. Zij bieden vanuit kaders en relevante thema's handvatten om de stem van de cliënt/burger en naasten constructief te includeren.

Zet ervaringskennis in voor jouw vraagstuk
Meer weten?

Heleen Wadman

Heleen is mede-oprichter van InBegrepen, zelf ervaringsdeskundige en omschrijft zichzelf als dialogisch activistische duizendpoot.