Sietse Oukes

Meedoen is belangrijker dan alleen de klachten overwinnen
Sietse wil dat maatschappelijke inclusie voor een ieder, niet slechts bij mooie woorden blijft, maar een realisatie wordt door adaptie een maatschappelijk fenomeen te laten zijn.

Sinds 2014 zet Sietse zijn ervaring in binnen GGNet. De GGZ-instelling waar hij in 2006 zo maar ineens werd opgenomen. Een uit de hand gelopen burn-out werd na een moeizame diagnostiekfase op de PAAZ geclassificeerd als een bipolaire stoornis en na instelling op medicatie en eindelijk weer een positieve stemming mocht hij de wijde wereld weer in. Volgens de geleerden van het UWV met een perspectief van 2 dagdelen schoffelen in het groen en beschermd wonen. Inmiddels werkt hij 36 uur als coördinator herstel en ervaringsdeskundigheid bij GGNet en heeft hij een eigen huis, waar hij samenwoont met vriendin en bonusdochter. 

Maatschappelijke inclusie

Sietse wil dat zijn weg naar herstel en maatschappelijke inclusie geen uitzondering is, maar de norm wordt. Het belang van werk en/of andere zingeving in het bestaan van mensen, die met psychisch lijden in aanraking komen, is zijn grootste speerpunt in zijn werk. Sinds zijn start aan de opleiding Ervaringsdeskundige in de Zorg aan de Hanze in Groningen in 2014 en de stageplek bij GGNet wakkert hij dit belang aan. Bij de hulpvrager, de hulpverlener, de organisatie, sociale partners en in de maatschappij. Na zijn opleiding en werk als ervaringsdeskundige heeft hij ook de bachelor Social Work afgerond aan de Hanze en ruim 3 jaar als gespecialiseerd Maatschappelijk werker en coördinerend behandelaar gewerkt. Hier heeft hij veel ervaring opgedaan in het logge, bureaucratische systeem in de GGZ en de wegen geïnspecteerd hoe hier in het belang van de hulpvrager de weg te vinden om een optimaal herstel mogelijk te maken. Met al deze ervaring van ontredderde patiënt, die eigenlijk geen plek meer voor zichzelf zag in deze wereld, tot fulltime GGZ-mens, wil Sietse graag op micro, meso en macroniveau meewerken aan de verandering in de GGZ en maatschappij. 

Missie

Ieder mens wil in de basis gewoon meedoen met zijn/haar talenten, wensen en mogelijkheden. Er zit zoveel talent opgesloten tussen de muren thuis of in de chronische GGZ. Een ernstig gemis voor de mens tussen de muren, maar vooral ook voor de maatschappij.

Sietse wil dat maatschappelijke inclusie voor een ieder, niet slechts bij mooie woorden blijft, maar een realisatie wordt door adaptie een maatschappelijk fenomeen te laten zijn en niet iets van het individu alleen.