Richard van Mancius

Herstellen is vooruit gaan, je komt er door stil te staan.
Verbinding maken door te delen, ervaringen, ideeën, creativiteit. Samen komen we verder dan ieder van ons apart.

Vanuit zijn jeugd heeft Richard dingen meegekregen waardoor hij als tiener en twintiger depressief werd. Richard vluchtte in middelengebruik, zorgde nergens meer voor, kwam in ernstige financiële problemen en raakte zijn woonruimte kwijt. Erger vond hij zelf eigenlijk dat hij al veel langer geen plek had om zich thuis te voelen. Richard heeft vooral géén hulp gezocht en denkt dat hij daardoor veel te lang, bijna heel de jaren 90, in deze situatie heeft gezeten. Gelukkig heeft hij ook de ervaring dat hij er weer bovenop is gekomen, al ging dat langzaam, treetje voor treetje omhoog. Nu gaat Richard regelmatig klimmen en ziet daarbij ook dat je boven komt als je steeds gewoonweg focust op de volgende stap. 

Werk

Richard heeft in de media gewerkt en is nu nog steeds in te huren als fotograaf. Daarnaast heeft hij de afgelopen tien jaar diverse doelgroepen begeleid bij Cosis. Daar ontstond zijn wens om een lans te breken voor minder bureaucratie en meer persoonlijk contact. Niet alleen een protocol volgen om je verantwoordelijkheid af te dekken, maar je blijven afvragen of dat is wat je cliënt nodig heeft. Minder papieren tijgers en meer knuffelberen in de zorg dus. Daarom is Richard de opleiding ervaringsdeskundigheid aan de Hanze Hogeschool gaan doen. Hij heeft een jaar in de forensische psychiatrie gewerkt en hij heeft stagegelopen bij het Noorderpoort College. Richard hoopt deze zomer(2024) af te studeren.

Workshops

Net zoals Richard graag verbinding zoek met en tussen mensen, zo verbindt hij ook graag de dingen die hij doe met elkaar. Richard gebruikt workshops fotografie voor empowerment en teambuilding. Hij heeft nog meer bezigheden met als gemene deler dat hij mensen iets moois mee wil geven, daar gaat hij voor. 

Genoeg om samen te delen, dus let’s connect!