Rachel Boonstra

Ik wil ondersteunen en inspireren
Rachel Boonstra heeft sinds 2019 te maken gehad met een niet aangeboren hersenletsel. Ze is nog steeds bezig met herstellen en wil anderen daarbij helpen.

In Februari 2019 is Rachel een hersenschudding opgelopen en sindsdien is zij bezig met herstellen. Ze is intern opgenomen geweest in een revalidatiecentrum. Heeft medisch therapeuten, fysiotherapeuten, psychologen en artsen gesproken. En is bij meerdere ggz instellingen in behandeling geweest. Daarvoor kwam ze ook op verschillende wachtlijsten gestaan en heeft ze veel verschillende soorten behandelaren en processen gehad.

Inmiddels heeft Rachel verschillende diagnosis gekregen zoals post commotioneel syndroom, derealisatie en depersonalisatie. En heeft Rachel ervaring met angst- en paniekstoornissen en de gerelateerde trauma’s hierin.

Werk

In de afgelopen tijd is Rachel als ervaringsdeskundige onderdeel geweest van een taskforce groep voor lange wachtlijsten.

Mijn kracht

Door veel verschillende therapieën te hebben gevolgd heeft Rachel een aardig breed beeld van verschillende aanpakken. Daarnaast heeft ze veel zelf ook opgeschreven en ze is erg sterk in het verwoorden en omschrijven van gevoelens en gedachtes. De helikopter view en de situatie buiten je eigen bubbel zien is hierbij erg belangrijk voor Rachel.