Michael Kaptein

"De collectieve ervaringskennis werkt als een zesde zintuig."
Michael is mede-oprichter van InBegrepen en heeft een eigen bedrijf, waarmee hij als ervaringsdeskundige in o.a. de verslavingszorg werkt.

De theorie echt met de praktijk verbinden

Het is Michaels missie om door de inzet van zijn ervaringen bij te dragen aan structurele veranderingen in de maatschappij, die bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor diegenen die dit zo hard nodig hebben. Een goed geplaatst voorbeeld uit zijn eigen leven kan een theoretisch vehikel tot leven wekken, dat beleidsmakers daadwerkelijk inspireert.

“Ik luister met alles wat ik heb, daarbij gelden mijn ervaringen en de collectieve ervaringskennis als het spreekwoordelijke zesde zintuig.”

Meer dan zes jaar behandeling binnen onder andere de verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg voor allerhande leefproblemen, leverde Michael een schat aan ervaring op met herstelprocessen en alles wat daarbij komt kijken: hulpverlening, stigmatisering, het belang van erkenning en herkenning, en meer.

Als ervaringsdeskundige werkte hij al in een sociaal wijkteam, de forensische psychiatrie, op beleidsadviesniveau binnen GGZ Friesland, in het lectoraat Innovatie in de Zorg en Psychiatrie van NHL Stenden Hogeschool, waar hij als ervaringsdeskundig onderzoeker en coördinator van de onderzoekslijn herstelbevorderingen werkzaam was en vanuit zijn eigen bedrijf Austrafica. Hij volgde de opleiding tot ervaringsdeskundige in de zorg aan de Hanzehogeschool.

"Ik ben een gedreven en intelligent persoon met een sterk ontwikkeld instinct voor het opsporen van knelpunten. Ik ben ervan overtuigd dat het vak van ervaringsdeskundige heel hard nodig is om het verschil te maken. Hij denkt dat daar vaandeldragers voor nodig zijn, en ziet zichzelf als een van die vaandeldragers. Daarnaast bezit hij de kwaliteit om olifantenpaadjes te creëren; iets dat hard nodig is om tot structurele veranderingen te komen.

Binnen zijn brede expertisegebied zijn allerlei differentiaties te maken, hij kan met allerlei sub-onderwerpen uit de voeten.