Lindsay Stegenga

Constructief een brug bouwen tussen de systeem- en leefwereld
“Pas als iemand een ervaring kan verbeelden, kunnen anderen zich inleven en wordt het echt“

Lindsay is opgegroeid tussen twee (botsende) culturen, vanuit de middelbare school de GGZ ingerold. Inmiddels meer dan 10 jaar ervaring met ‘het systeem’: GGZ, schuldhulpverlening, UWV en vanuit daar veel ervaring opgebouwd met hulp- en dienstverlening, maar ook herstel en veerkracht en het begrip en de verwachting van ‘zelfredzaamheid’.

Werk

Vanuit mijn ervaringen met de GGZ, UWV, SHV, maar ook de obstakels als mantelzorger en het niet meer volwaardig mee kunnen doen in de ‘participatie’maatschappij besloten om de leefwereld te willen verbinden met de systeemwereld. 

Vanuit die drive ben ik begonnen met de opleiding Social Work, om te weten hoe de systeemwereld werkt en vanuit daar constructief naar de verbinding te zoeken en ervaringskennis in te gaan zetten. 

Passie

Lindsay omschrijft zichzelf als ‘passionately curious’. Ze belicht en verbind graag meerdere perspectieven. Ze werkt en kijkt vanuit de context en schuwt geen kwetsbaarheid. Lindsay  is open minded, ze vind het belangrijk om niet te (voor)oordelen, maar vindt kritisch kunnen en willen reflecteren wel belangrijk om van te leren en te bouwen naar verandering. Ze maakt mensen graag bewust van de impact van beleid en het (soms letterlijk) laten zien van wat normaal gesproken uit beeld of onderbelicht blijft.