Barbara Feenstra

"Het wegvallen van schaamte geeft opening tot groei."
Barbara is een kwartiermaker in het sociaal domein. Open, eerlijk, spontaan en volhardend.

In de kern ligt de kans

Barbara heeft zo’n 30 jaar ervaring met herstel. Hierin heeft zij periodes reguliere hulpverlening gehad via de psychiatrie en periodes via het 'zachte domein': vooral emotioneel lichaamswerk is daarin helend geweest. Barbara heeft op geheel eigen wijze haar herstel vormgegeven en heeft alle mogelijke opties onderzocht. Hierdoor heeft zij een brede, uitgebalanceerde en ruime kijk op mogelijkheden die benut kunnen worden. Dit komt tot uitdrukking in haar werk: ze richt zich altijd tot het in contact komen met de kern van de zaak. De diepgang die zij in contacten weet te bereiken door in finesse aan te sluiten, zorgen voor ruimte, wegvallen van stigma en oordelen. Van daaruit kan ontwikkeling plaatsvinden.

Barbara is een kwartiermaker. Ze werkt 5 jaar in het sociale domein en heeft haar meerwaarde bewezen door zichzelf te profileren vanuit niets. Haar collega’s heeft ze op zakelijke wijze overtuigd van het belang van ervaringsdeskundigheid. Naast voorlichting die ze collega’s geeft is haar motto:  “Het laten ervaren in de praktijk beklijft het beste, mensen kunnen aan mij meemaken wat ik bied”. Verder heeft Barbara vijf jaar geleden een herstelgroep geïmplementeerd die succesvol draait. Het ondersteunen van mensen op het moment van overstap van behandeling binnen GGZ naar deelname aan de samenleving heeft haar hart.

Daarnaast zoekt Barbara verbinding buiten haar eigen organisatie en onderzoekt opties die zich in pionierende fases bevinden. Daarbij netwerkt ze op expertise en brengt daar verbindingen aan. Het bundelen van krachten vindt ze daarbij van essentieel belang. In haar eigen organisatie maakt ze zich nu hard voor het inbedden van het vak via het ontwikkelen van beleid.