Training en individuele coaching

Werk gericht aan herstelondersteuning, destigmatisering, empowerment en de inzet van ervaringskennis bij professionals.

Hoe werk jij aan herstel? Welke ervaringen zet jij in binnen je werk? Om binnen je organisatie of team op een vraaggestuurde en herstelondersteunende manier te werken, zijn afstand, kennis en reflectie nodig. Met oog voor overeenkomsten en verschillen vanuit de verschillende perspectieven op organisatie- en teamniveau, maar ook op individueel niveau. Onze ervaringsdeskundigen kunnen dit proces ondersteunen, met bijvoorbeeld het delen van herstelverhalen of het coachen en trainen van teams.

Een teamsessie in de praktijk

Ruimte creëren voor ontwikkeling

Onze ervaringsdeskundigen maken gebruik van ervaringskennis en erkende methodieken en trainingsvormen. Door ontwikkelprocessen te verbinden aan de theorie over herstel, ontstaat een veilig en gezond leerklimaat. Bovendien kunnen ervaringsdeskundigen individuen coachen in het vinden van oplossingen voor specifieke persoonlijke uitdagingen, door de ontwikkeling van ervaringskennis uit hun eigen ervaringen.

  • Empowerment: haal het beste in collega’s naar boven
  • Herstel en herstelondersteunende zorg: creëer een ontwikkelgerichte omgeving
  • Omarm verschillende perspectieven en gebruik deze
Meer weten?

Michael Kaptein

Michael is mede-oprichter van InBegrepen en heeft een eigen bedrijf, waarmee hij als ervaringsdeskundige in o.a. de verslavingszorg werkt.