Organisatie- en team- ontwikkeling

Maak ervaringskennis dienstbaar aan je processen. Onze ervaringsdeskundigen ondersteunen en bevorderen vraaggestuurd werken en de inrichting van herstelondersteunende zorg.

Steeds meer gemeenten en organisaties maken gebruik van ervaringsdeskundigen, om zo het perspectief van eindgebruikers mee te nemen in ontwikkelprocessen van onder andere beleid. Bij de implementatie van ervaringsdeskundigheid binnen een team of organisatie komt echter een hoop kijken. Het vraagt visie en kaders, maar ook ruimte en gezamenlijkheid om het tot een succes te maken.

Samen werken aan empowerment

Onze ervaringsdeskundigen hebben rijke en diverse ervaring met het implementeren van ervaringsdeskundigheid binnen teams en organisaties. Dit houdt in dat ze bekend zijn met de inzet van ervaringskennis en relevante competenties bezitten om dit proces te begeleiden.

  • Implementeer ervaringskennis voor de lange termijn
  • Maak ervaringskennis dienstbaar aan je processen
  • Leer vraaggestuurd werken

"Vanuit het principe 'Niets over ons, zonder ons' vonden wij het belangrijk dat vanaf dag 1 ervaringsdeskundigheid in ons team werd gewaarborgd. De mensen van InBegrepen doen dit op een hele prettige en goede manier."

Job Mol, adviseur Buro Bries
Meer weten?

Marcel Niezen

Marcel is mede-oprichter van InBegrepen en zelf ervaringsdeskundige. Hij streeft altijd naar het verbinden van theorie en praktijk.