Beleid en advies

Nieuw beleid vormen? Dan is burgerparticipatie het sleutelwoord. Zoek daarom directe aansluiting bij de behoefte en mogelijkheden van de eindgebruiker door de inzet van collectieve ervaringskennis.
Marcel, Heleen en Michael aan het werk in Emmen (foto: Iris Sijbom)

Er is een groeiende vraag naar de inzet van collectieve ervaringskennis en deskundigheid bij beleidsontwikkeling rond verschillende thema's. Denk aan Herstel, GGZ, Verslaving, Armoede en Huiselijk geweld. Bij InBegrepen zijn deskundigen aangesloten die hun specifieke kennis professioneel inzetten voor de verbetering van het beleid zelf en het beleidsvormingsproces.

Succesvolle implementatie van nieuw beleid

De ervaringsdeskundigen van InBegrepen zijn opgeleid om als deskundige mee te werken in beleidsvormingsprocessen. Zij kunnen als adviseur of in een andere rol het proces bewaken, corrigeren en bijsturen. Welke rol zij precies innemen en in welk stadium een beroep wordt gedaan op de ervaringskennis, is afhankelijk van het specifieke vraagstuk en de deskundige in kwestie.

  • Al onze deskundigen zijn opgeleid en zelfstandig
  • Wij zoeken de juiste ervaringsdeskundige voor jouw vraagstuk
  • Begeleiding bij het implementeren van ervaringskennis

Meer weten?

Michael Kaptein

Michael is mede-oprichter van InBegrepen en heeft een eigen bedrijf, waarmee hij als ervaringsdeskundige in o.a. de verslavingszorg werkt.